søndag 27. januar 2013

                                                        Romansk stilhistorie

Kirkearkitektur

Periodens kirker var sparsom med dekoret, men det var en del skulpturer og særlig rikt dekorert rundt partalene. De hadde massive murvegger med ganske få og små åpninger, senere ble murflatene mere artikulert og fikk større åpninger. Det ble ganske my mindre med detaljer.
 
 
 
 

Rundbuestil

Det man gjenkjenner godt med denne perioden er rundbuer over bortaler og vinduer. De brukte både runde buer, tønnehvelv og halvsirkelformede krysshvelv. Det er gjenbruk av klassiske arkitekturdetaljer, særlig søyler.Tykke murvegger

Andre trekk fra denne tiden er pilarene som støtter hverandre, og de tykke murveggene med små vinduer. Man kunne godt se at murveggene var tykke, spesielt ved vinduene.
Massive søyler

Massive pilarer (søyler) var særlig for tidlig arkitektur. Søylene fikk sammensatte tverrsnitt og rikere profilering. Var det flere søyler sammen, kaltes det knippesøyler.


små vinduer

Det var slik at de hadde ganske så små vinduer. I vinduene hadde de flotte glassmalerier og de var i forskjellige farger og figurer. Glassmaleriet besto av små steiner satt sammen til ett bilde. Her er ett eksempel på en slik kirke som ligger i Oslo, gamle aker kirke. 
 
 
 
 
 

Lite dekor

De hadde et mindre syn på dekor. Den plassen der det kunne være litt dekor, var ved inngangspartiet og noen plasser inne i kirka. De hadde et sterkere syn på hvordan kirkene vart oppbygd.
 

Tympanonfelt

Tympanon er et rundbuet felt med relieff over inngangspartiet. Der var det skulpturer som viste Kristus de fire evangelistene som er Løven-Markus, Engelen-Matteus, Oksen-Lukas og Ørene-Johannes. I tillegg 12 disiplinene og noen andre skikkelser. Var det en relieff over inngangsdøren var det dommedag som skildres. Figurene på tympanonfeltet var tynne og lange mennesker, og kroppen var ganske så stiv. Foldene på klærne var parallelle . 
 
 

 
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar