onsdag 15. mai 2013

                                                Skrift - som tema del 1 


I denne oppgaven var skrift som tema. Oppgaven bestod av del 1 og del 2. Del 1 dreide seg om å bruke ulike papirtyper, redskaper og materialer til å skrive et valg av et ord/dikt som vi skulle gjenta på forskjellige typer papir. Design av motiv til t-skjorte var del 2 av oppgaven.

Skrift er som lim som holder en kultur sammen. Den kan styrke identiteten og gruppetilhørigheten vår, og den formidler tanker og ideer. Samtidig kan skrift fungere som dekor og gi skjønnhetsopplavelser.

Den første del av oppgaven var å bruke ulike redskaper, og forskjellige papirtyper med ulike overflater. Det var et ord som vi skulle skrive flere ganger, og det ordet skulle være betydningsfult. Jeg begynte med å rive opp ulike papirtyper og la dem etter hverandre på et A3-ark. Vi kunne også velge å bruke blekk i forskjellige farger, ikke bare svart. En av kriteriene i denne oppgaven var å være kreativ og utprøvende, derfor valgte jeg å bruke mange ulike redskaper for å skape ulike skrift uttrykk. Grunnen til at jeg valgte ordet training er fordi, jeg elsker å trene.   


Det var to oppagver inennfor del 1, og i denne delen skulle vi lage forskjellige konturer. Jeg startet med å dele inn et A3-ark i ruter. Poenget var å få fram ulike uttrykk, med hjelp av mange ulike redskaper og teknikker. I denne oppgaven brukte jeg svart blekk, og redskaper som sugerør, stor og liten pensel, svamp, min egen finger, fjær og et lite tøystykke.


 I den siste oppgaven i del 1, skulle vi bruke alle de teknikkene vi hadde lært oss i de tidligere skrift oppgavene til å lage mange forskjellige konturer i ulike mønstre, form og forskjellige farger. Dette skulle brukes i del 2 av skriftoppgaven. Det resultatet vi ble mest fornøyd med, skulle vi til slutt trykke på ei t-skjorte, og/eller evnt. en genser. Både bakgrunner og symboler skulle utføres. For å skape et mer kreativt bilde, kunne man gjøre om bildene til transparang og deretter legge lagene oppå hverandre. Da ville man skape mange kreative uttrykk.


 
Del 1 av skriftoppagaven synes jeg gikk veldig bra. Jeg var selvstendig og prøvde ut mange forskjellige metoder. Selv om jeg synes perioden vart litt for langdryg, brukte jeg tida effektivt. Jeg gleder meg til å jobbe videre med uttrykket jeg valgte og dekorere det videre ved hjelp av photoshop.  
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar